Amaç

Türkiye’de Geleneksel Sanatların gelişimini sağlamak, tanıtılmasına katkıda bulunmak, sanat bilincini yaygınlaştırmak ve bu doğrultuda kamu yararına çalışmalar yürütmek. Geleneksel Sanatlar alanında eğitimi ve üretimi desteklemek; eğitimin en ileri ve çağdaş düzeyde yapılmasına yardımcı olmak. Anadolu, Mezopotamya, Doğu Akdeniz havzasındaki insanlığın ortak mirası olan medeniyet birikiminden geliştirmek, gelecek nesillere mevcut kültür-sanat değer ve zenginliklerini aktarmaya yönelik faaliyetler kurgulamak, medeniyet bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak. Bu disiplinin ilgi alanına giren çeşitli etkinlik ve çalışmaları doğru, nesnel ve ülke yararına bağlı yöntemlerle yürütmek; etkinliklerle ilgili temel ilke ve ölçütleri saptayarak onlarla işlerlik kazandırmak. Alanda çalışan akademisyen, sanatçı, öğrenci ve alanla ilgilenenleri aynı çatı altında toplamak. Kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş sanatları ve sanat değeri taşıyan ögeleri tespit edip canlılık kazandırmak. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası (Intangible Cultural Heritage-ICH) tarafından akredite edilen sivil toplum kuruluşları arasında bulunan bir dernek olarak, somut ve somut olmayan kültür mirasının korunması, sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması konularında faaliyetler gerçekleştirmek.