Türkiye'nin Ustaları | Marmara Bölgesi | (Türkçe) 2017

Geri

Marmara Bölgesi geleneksel sanatlar alanında ürün veren sanatçıların öz geçmişlerinin, iletişim ve atölye bilgilerinin yer aldığı biri Türkçe diğeri İngilizce- Arapça olmak üzere iki kitap hazırlandı. Kitap Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde basıldı. Tüm ustaların icra ettikleri sanat hakkında geniş bilgi, eserlerinden örnekler, atölye ve çalışma alanlarının adresleri, telefon ve e-posta adresleri kitapta yer aldı. Envantere dahil olan sanat dalları hakkında bilgilerin yer aldığı kitapta geleneksel sanat ve zanaat dalları ile ilgili çalışmalar yürüten dernek, vakıf ve atölyelerde yer verildi.