LALE Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi | Lale Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi

Geri

Yılda iki defa yayımlanan hakemli Kültür-Sanat ve Medeniyet Dergisi;  geleneksel sanatlar alanında uzman akademisyenler ve sanatkarların araştırma ve derleme makalelerinden oluşuyor. Zengin içeriğiyle geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve öğrenciler ile bu alana ilgi duyan okuyuculara hitab ediyor.

Derginin ilk sayısında yer alan;

Mevlana Türbesi Kubbei Hadra Kalemişi Restorasyonunda yeni buluntular, Somut Olmayan Kültürel Miras Öğesi Olarak Tezhib Sanatı, Seçilmiş Hadaiku’r Reyhan Resimleri Üzerinden Ahmed Nakşi Üslubuna dair bazı notlar, Osmanlı Hattatlarının Mürekkebat Meşklerinde yazdıkları Metinler, Fourteen Pointed Star Techniques in Sungurbey Mosque and a unique design in Süleymeniye Mosque, Anadolu Selçuklu Taçkapılarında Kavsara Sistemi, Ükkaşe’nin Duası; Bir Kitabın Onarım Hikayesi, Osmanlı Minyatürlerinde Padişah Portreleri, Din ve San’at, Bir Kazasker Mustafa İzzet Efendi Şaheseri Dela’ilü’l-Hayrat, Mustafa Düzgünman, Klasik Cilt Sanatına adanmış bir ömür: İslam Seçen 1936-2019, Marmara Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Vakıflar Halı Müzesi, Türkiye’nin Ustaları Marmara Bölgesi Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Envanteri, Geleneksel Sanatlar Derneği, Tezyini Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası dikkat çeken satırbaşlarından.

http://laledergisi.com/