2003 Sözleşmesinin 18. Maddesinin Daha Etkin ve Geniş Bir Şekilde Uygulanmasına İlişkin Açık Uçlu Çalışma Grubu Toplantısı | 07.07.2023

Geri

4-5 Temmuz 2023 tarihleri arasında, 2003 Sözleşmesi'nin 18. Maddesinin daha geniş bir şekilde uygulanmasına ilişkin düşünceler çerçevesinde açık uçlu hükümetler arası çalışma grubu, koruma deneyimlerinin daha geniş bir şekilde paylaşılmasının tam olarak nasıl teşvik edilebileceğini araştırmak için UNESCO Genel Merkezi Paris'te toplandı. Çalışma grubu Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinden İyi Koruma Uygulamaları Kaydının işlevselleştirilmesinin yanı sıra dünya çapındaki toplulukların ve Sözleşmenin diğer paydaşlarının koruma deneyimlerini paylaşmak için çevrimiçi bir "platform" oluşturma fikri üzerine tartışmalar yürütmek üzere bir araya geldi.

İsveç Dil ve Folklor Enstitüsü (Institute for Language and Folklore) Genel Müdürü Martin Sundin'in başkanlığını yaptığı toplantıya, 98 Taraf Devlet ve 50 akredite sivil toplum kuruluşunun temsilcileri dahil olmak üzere tüm bölgelerden 313 katılımcı katıldı. İki günlük tartışmaların ardından çalışma grubu, hükümetlerarası komitenin on sekizinci oturumunda (4 - 9 Aralık 2023, Kasane, Botsvana Cumhuriyeti) daha fazla hükümetlerarası tartışmaya zemin hazırlayan bir dizi tavsiyeyi kabul etti.

Çalışma grubu hakkında daha fazla bilgiye ve hükümetler arası komiteye sunulacak tavsiyelere ilişkin bilgilere aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://ich.unesco.org/en/article-18-open-ended-intergovernmental-working-group-01307

UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi

Madde 18- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Programları, Projeleri ve Etkinlikleri 

  1. Komite, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Taraf Devletlerce sunulan öneriler temelinde, Komite tarafından tanımlanıp Genel Kurul tarafından onaylanan ölçütlere uygun biçimde, peryodik olarak, mirasın korunmasına yönelik ulusal, bölgesel veya yerel karakterli, Sözleşmenin hedef ve ilkelerini en iyi şekilde yansıtan program, proje ve etkinlikleri seçer ve destekler. 
  1. Komite, bu amaçla, Taraf Devletlerin önerilerin hazırlanması için uluslar arası yardım taleplerini alır, inceler ve onaylar. 
  1. Komite, kendisi tarafından saptanacak yöntemlerle iyi örnek uygulamalarına ilişkin bilgileri yaymak suretiyle anılan projelerin, programların ve etkinliklerin hayata geçirilmesine eşlik eder.  

Ne Olmuştu: 

2003 Sözleşmesi'nin 18. Maddesinin daha geniş bir şekilde uygulanmasına ilişkin düşünce çerçevesindeki ilk adımlardan biri olarak, 19-21 Nisan 2023 tarihlerinde (Stockholm, İsveç) bir uzmanlar toplantısı gerçekleştirildi.

Dünyanın tüm bölgelerinden yirmi bir uzman, Hükümerler Arası Komite'nin on yedinci oturumunda alınan karar üzerine aşağıdaki konular üzerine tartışmak üzere bir araya geldi:

Konu 1: İyi Koruma Uygulamaları Kaydına erişimin ve görünürlüğünün arttırılması

Konu 2: İyi koruma uygulamalarını paylaşmak için ortak bir platform oluşturulması

Konu 3: 18. Maddeyle ilgili diğer sorunların gözden geçirilmesi

Toplantının somut bir sonucu olarak uzmanlar, 2003 Sözleşmesi Komitesi tarafından koruma deneyimlerini daha geniş bir şekilde paylaşmak ve toplulukların seslerini ve yaşayan miraslarını korumaya yönelik isteklerini ön plana çıkarmak için yeni yollar keşfetmekle görevlendirilmek üzere açık uçlu hükümetler arası çalışma grubu oluşturuldu.