2. Gümüş Lale Ödülü Hasan Çelebi

2.Gümüş Lale Ödülü - Hasan Çelebi

Hasan Çelebi’nin, Hafız Osman ve Rakımdan gelen yola Hamid Beyle eklemlenmekte olan üslûbu, kişisel karakteristiğinin de zirveye ulaştığı bir nitelik kazanmıştır. İstif içinde harflerin ölçülerinden taviz vermeksizin, teşrifatı ön planda tutan (okunuşu mümkün kılan) bir kompozisyon prensibini benimsemektedir. İstiflerde zaman zaman simetrik dengeyi oluşturmak için bazı harflerin müsanna istif imişcesine -Bursa Ulu Camiinde Şefik Beyin yazılarında çokça rastladığımız gibi- tersinden yazılışlarını da görebiliriz. Çelebi’nin mürekkebinin kağıda bıraktığı saydam leke, kalemin el ile bütünleşmiş tüm ustalıklı kıvrım -hareket- ve bir seferde yazım sadeliğini yansıtmakta; harflerin şeffaflıkla, tashihattan uzak yalınlıkları göze çarpmaktadır.

Hasan Çelebi; kırk yılı aşan sanat hayatında, tüm zamanlarını kuşatan Hattı (yazısı) ile geçmiş ve bugünün sanatına köprü olmuş müstesna kişiliklerden ve modern zaman içinde geleneksel tavrı yaşayan yaşatan Hat üstatlarındandır.

1937 yılında Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde dünyaya geldi. 1956 senesinde Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde müezzin vekilliği ile başlayan Diyanet’teki görevi 1986 senesindeki emekliliğine kadar sırasıyla; Üsküdar Nasuhi Cami, Artvin Yusufeli Cami, Üsküdar Sultantepe Şeyhülislam Mehmed Zahid Camii, Şeyh Devatî ve Selami Ali camilerinde imamlık vazifesiyle devam etti.

Hat sanatına 1964 senesinde Merhum Halim Özyacı’dan nesih yazıyı meşkle başladı. Kısa süre sonra hoca vefat edince sanat çevresinden ileri gelenlerin vasıtasıyla Hamid Bey’den sülüs meşk etmeye başladı. Daha sonra 1966’da merhum Kemal Batanay’dan da rik’a ve ta’lik dersleri meşkine başladı. Önce 1971 senesinde Hamid Bey’den sülüs-nesih, 1980 senesinde ise Kemal Batanay’dan ta’lik icazetini aldı.

1976 senesinde ilk defa hat dersleri vermeye başladı. Günümüze kadar yurt içinde ve yurt dışında 50’den fazla talebesine icazet vermiştir. Halen uluslararası alanda en çok talebe yetiştiren hat hocası olarak bilinmektedir.

İslam Konferansı’na bağlı olarak kurulan IRCICA’nın üç yılda bir düzenlediği uluslararası hat müsabakalarında ve ayrıca Dubai, Katar, Malezya, İran gibi ülkelerde muhtelif zamanlarda tertip edilen uluslararası hat yarışmalarında jüri üyelikleri bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmış ve birçok hat sergisine de iştirak etmiştir.

Dubai ve Kuveyt hükümetleri tarafından kendisine hat sanatına yaptığı hizmetlerden dolayı onur ödülü verilmiş, 2008 yılında Kültür Bakanlığımız tarafından da “Sanata Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştür. 2009 yılında Tahran’da bulunan Hoşnüvisân Encümeni’nin yüksek şurasına onur üyesi seçilmiştir.

İstanbul Sultanahmet, Hırka-i Şerif ve Bayezid camileri, Bursa’da Cem Türbesi yazıları ile Suudi Arabistan’da Medine’de Mescid-i Nebevî yazılarının restorasyonlarını yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok mabedin çini, mermer, ahşap ve kalemişi ile uygulanan kubbe, kuşak, pencere üstü ve diğer yazılarını hazırladı, pek çok mezar taşı ve türbenin de yazılarını yazdı.

Özel koleksiyonlar hazırladı, çeşitli devlet adamları için isim tuğraları ve istifler yaptı. Ferman formunda celi divani ile Yasin, Fetih ve Vakıa surelerini yazdı. Ayrıca özel koleksiyonlarda da sayısız denecek kadar Hilye-i Şerif, Ayet-el Kürs’i, Nazar Ayeti, muhtelif ayet, hadis ve kelam-ı kibar ihtiva eden; sülüs, nesih, ta’lık, divani ve kalem-i muhakkak hatlardan oluşan eserleri bulunmaktadır.

İstanbulun 550. fetih yıldönümü münasebetiyle Tarih ve Tabiat Vakfı tarafından eserlerinden oluşan bir de albümü yayınlanmıştır.

Gümüş Lale Ödülü, Çelebi’ye, “Eserleri ve çok sayıda hat sanatçısı yetiştirerek bu sanatımıza yaptığı katkılarından dolayı” verilmiştir.