Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. | 18.07.2022

Geri

KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında hazırlanan Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği protokolü, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Varank tarafından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde imzalanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında göstermiş olduğu çabaları ve bu alanda yürüttüğü çalışmaları ile örnek ülkelerden biridir. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine 21 unsur ile katılarak en çok kültürel değer kaydettiren dördüncü ülkedir. Ayrıca 2008 yılından itibaren geçmişle bugün arasındaki kültürel bağı güçlendiren değerli isimleri Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan etmiştir. 

Türkiye, geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında göstermiş olduğu bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir olması için geçtiğimiz günlerde Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği adı altında önemli bir adım daha atmıştır. 

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkârların yetiştirilmesine destek sağlanacaktır. Söz konusu işletmelere; kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında geri ödemesiz 250 bin lira üst limitte destek verilecektir. 

Geleneksel sanat ve zanaat dallarının sağlıklı, doğru ve etkin bir şekilde tanıtılması için büyük bir özveride bulunan Geleneksel Sanatlar Derneği, bu sanatların hak ettiği değeri görebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için zanaatkâr, sanatçı ve akademisyenleri desteklemektedir. Bu bağlamda kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimizi canlandırmak, bu alanda yeni zanaatkârların yetiştirilmesine destek olmak ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nı desteklemektedir. Geleneksel sanatlarımızı ve zanaatlarımızı bin bir zorluklarla yaşatmak için çaba gösteren küçük atölye ve işletmelerin kolaylıkla başvuru yapabileceği bu destek programının detayları aşağıda yer almaktadır.

Programın Amacı

İcrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Kimlere destek verilir?

 • Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi'nde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler
 • Sahibine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı tanıtma kartı verilen işletmeler
 • Sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan şahısların işletmeleri destek alabilir. 
 • Söz konusu işletmelerin başvuruda bulunacak kişiye ait şahıs işletmesi olması gerekir. 

Program Kapsamındaki Destekler Nelerdir?

Geri ödemesiz destekle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.

Türkiye genelinde 450 işletme destek programından yararlanabilecektir.

 • Kuruluş Desteği: 5.000 TL
 • İşletme ve Yetiştirme Desteği: 5.000- 50.000 TL arası
 • Makine ve Teçhizat Desteği: 50.000 TL
 • Tanıtım ve Pazarlama Desteği: 5.000-20.000 TL arası

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ön başvurular 24 Haziran 2022 / 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında vatandas.ktb.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılacaktır. E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılabilir. Ön başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru formunda istenen bilgiler; başvuru sahibi ve yürüttüğü faaliyet hakkında yeterli değerlendirmenin yapılabilmesi adına gerektiği şekilde doldurulmalıdır.
 • Başvuru ekinde yer alacak video kayıt; başvuru sahibinin sanatını icra ederken net olarak görüldüğü, atölyenin her bölümünü ve ürün örneklerini gösteren en az 10 (on) en fazla 15 (on beş) dakikalık MP4 (MPEG-4) formatında olmalıdır.
 • Başvuru ekinde yer alacak fotoğraflar; en fazla 10 (on) adet olmalı ve yalnızca eserlerin tamamlanmış halini gösteren birbirinden farklı fotoğraflardan oluşmalıdır.

 

 

 

 

Ön başvurusu kabul edilen işletmeler 15 Ağustos 2022 / 02 Eylül 2022 tarihleri arasında KOSGEB-Kobi Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden destek programına başvuru sürecini devam ettirecektir. https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f

İkinci aşamadaki başvuru koşulları ise şu şekilde:

 • Ön başvuru sürecini geçmiş olması
 • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi statüsünde olması
 • KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)’nde kayıtlı ve aktif durumda olması
 • KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması

KOSGEB’in çağrı ilanına çıkmasının ardından işletmeler tarafından yapılacak ön başvurular, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 5 Ağustos 2022 Cuma saat 23.59'a kadar alınacaktır. Başvuru yapabileceklerin listesi, ilgili işletmelere duyurulacaktır. Daha sonra KOSGEB, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kesin başvuruları alacak ve oluşturulacak kurulda değerlendirecektir. Kurul, kesin başvuruları değerlendirip karara bağlayacaktır.