Sanatçı Tanıtma Kartı Başvurusu | 22.01.2024

Geri
Sanatçı Tanıtma Kartı Başvurusu

Somut olmayan kültürel miras alanlarında üretimlerin teşvik edilmesi ve geleneksel kültürün yaşatılması hedefiyle kültürel miras taşıyıcılarının tespit edilmesi, değerlendirilmesi, belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilmesi amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında ve 25.05.2023 tarihli ve 3798468 sayılı  Bakan Onayı ile yürürlüğe giren "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru,  Değerlendirme,  Tespit  ve  Kayıt  İşlemlerine  İlişkin  Yönerge" uyarınca, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Tespit ve Değerlendirme Kurulları" oluşturulmakta ve bu kurullar; “âşık-ozan, halk şairliği ve zakirlik geleneği”, “mahalli sanatçılar” ve “çalgı yapımcılığı”, “geleneksel el sanatları” ve “Türk süsleme sanatları” ile “geleneksel tiyatro sanatları” alanlarında değerlendirme ve tespit yapmaktadır.   

Söz konusu alanlarda sanat/zanaat icra eden ve kurullarca uygun görülen sanatçılar Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıt altına alınmakta ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kendilerine “Sanatçı Tanıtma Kartı” verilmektedir.

2024 Yılı birinci dönem Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılığı Sanatçı Tanıtma Kartı Başvuruları yukarıda belirtilen "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru, Değerlendirme, Tespit  ve  Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge" doğrultusunda 02.01.2024 - 29.02.2024 tarihleri arasında aşağıdaki linkten yapılabilmektedir. Belirlenen sürelerin sonunda başvuru sistemi ekranı, başvurulara ve güncellemelere kapatılacaktır.

https://vatandas.ktb.gov.tr/