GENEL KURUL İLANI | 14.11.2017

Geri
GELENEKSEL SANATLAR DERNEGI
OLAGANUSTU GENEL KURUL ILANI
 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 30.11.2017 gunü saat 10.30 da dernek merkezinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına web sitesinden ilanla duyurulmasına ertelenmesi halinde 07.12.2017 tarihinde ayni yer ve saatte yapılmasına karar verildi
 
GUNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. Divan heyetinin teşekkülü
3. Tüzük değişikliği
4. Dernek organlarının seçimi
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış