GELENEKSEL SANATLAR DERNEĞİ UNESCO SOKÜM Akredite STKLAR TOPLANTISI RAPORU 24 - 30 ARALIK 2018 MAURİTİUS | 08.01.2019

Geri

Geleneksel Sanatlar Derneği, UNESCO akredite olduktan sonra ilk kez UNESCO toplantısına resmi olarak ilk defa katıldı. Mauritiusta düzenlenen toplantıya Türkiye'nin yanı sıra bütün ülkelerin Kültür Bakanlıklarının UNESCO uzmanları, UNESCO Milli Komite temsilcileri, UNESCO akredite Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve sanatçılar katıldı. Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu adına Ahmet Akcan programa iştirak etti.  

Birçok somut olmayan kültürel miras unsurunun oylanarak somut olmayan kültürel miras listesine girdiği UNESCO Genel Kurulunda Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ortak önerisiyle Dede Korkut UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine oy birliği ile kabul edildi.

Program kapsamında her gün Unesco Akredite STK'lar toplantıları yapıldı.

  1. Toplantıda tanışma ve istişare görüşmeleri yapıldı. Bu toplantılarda dernek adına söz alan Ahmet Akcan derneği etraflıca tanıtarak iş birliklerine yönelik görüşleri ifade etti.
  2. Unesco Akredite STK'lar toplantısında Unesco Akredite Stklar yönetim kurulu raporunu sunarak ibra edildi. Ardından her bölgeden daha önce yönetim kuruluna aday olan adaylar kendilerini ve temsil ettikleri sivil toplum kuruluşlarını tanıttılar.
  3. Toplantıda yeni yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda şu üyeler yönetim kuruluna seçildiler:
  • AFRİKA - Seraphin BOUTE ( Global Development for Pymee Minorities, CONGO)
  • ASYA-PASİFİK - Dong Hwan CHOI (CICS, KOREA)
  • EASTERN EUROPE - Kaloyan NIKOLOV (European Association of Folkloare Festivals, BULGARİA)
  • WESTERN EUROPE - AMERİCA - Meg NOMGARD ( The Storytelling Network of Kronoberg, SWEDEN)
  • INTERNATIONAL - Naila CERIBASIC (International Council for Traditional Music, AUSTRİA)

 

Yeni yönetim kurulu ve Geleneksel Sanatlar Derneği ortak toplantısı; Geleneksel Sanatlar Derneği olarak Unesco Akredite STK'lar yönetim kurulu ile görüşmeler neticesinde önce yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri bir istişare toplantısı yaptık.

  1. Unesco Akredite STK'lar toplantısında bütün katılımcı akredite STK'lara Geleneksel Sanatlar Derneği tanıtılarak sunum için söz verildi. Sunumda dernek adına Ahmet Akcan hem derneği, yapılan çalışmaları ve işbirliklerini anlattı. Ardından akredite stklarla ortak çalışmaların yapılması yönünde görüş bildirdi. İstişareler neticesinde Haziran 2019 tarihinde Unesco ile ortaklaşa İstanbulda bir zirve yapılması yönünde prensip kararı alındı. ICH NGO NETWORKİNG AND CAPACİTY BUİLDİNG MEETİNG başlıklı program için bir yürütme kurulu oluşturuldu. Yürütme Kurulunda UNESCO'yu temsilen Naila Ceribasic, Türkiye'yi temsilen Ahmet Akcangörevlendirildi.