Geleneksel Sanatlar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı | 07.06.2022

Geri

Geleneksel Sanatlar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da dernek merkezinde yapılmasına, yeterli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Haziran 2022 Perşembe yine aynı yerde ve saatte yapılmasına, dernek genel kurul duyurusunun dernek web sitesinden yayınlanmasına karar verilmiştir.

 


OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1. Açılış ve yoklama

 

2. Divan heyetinin teşekkülü

 

3. Yönetim Kurul Başkanı ve Kurulların Seçimi

 

4. Yönetim Kurulu ibrazı

 

5. Tüzük Değişikliği

 

6. Dilek ve temenniler

 

7. Kapanış