Geleneksel Sanatlar Derneği Komisyonları Oluşturuldu. | 28.06.2021

Geri

Geleneksel Sanatlar Derneği yeni dönem yönetim kurulu üyeleri eşliğinde çalışma komisyonlarımız oluşturulmuştur. Komisyonlarımızda yer almak isteyen üyelerimiz ekte yer alan formu doldurarak taleplerini iletebilirler.

https://docs.google.com/forms/d/1SaXGGU4r3UTz8B9wK0agQmH3Hm05CtB1rGiS_zzO24g/edit

 

Etkinlikler Komisyonu 

- Geleneksel Sanatlar Derneği’ne (GSD) gelen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen etkinlik tekliflerinin,

- GSD tarafından sanat alanında düzenlenecek fuar ve organizasyonlar ile GSD’nin katılımcı veya paydaş olduğu fuar, vb organizasyonların,

- Geleneksel sanatlar yarışmalarının organizasyonunun, yürütülmesinde çalışacaktır.

Komisyon, Yönetim Kurulu’na yeni etkinlikler önerebilir. Komisyon, gerektiği durumlarda alt komisyonlar kurabilir, bu komisyonlarda üye değişikliği yapabilir ve alt komisyonları kapatabilir.  

Üyeler

Doç. Dr. Şehnaz BİÇER (Başkan)

Berrin ÇAKİN GÜÇ
Gürcan MAVİLİ
Mustafa AYDIN
Dilek YERLİKAYA
Emel TÜRKMEN

 

Projeler Komisyonu

-  GSD’nin yürüteceği ve/veya ortak, paydaş, danışman, vb. görevleri üstleneceği ulusal ve uluslararası projeler konusunda çalışacaktır.

-  Çeşitli kurumların proje çağrılarını değerlendirerek geleneksel sanatlar, somut olmayan kültür mirası (SOKÜM), medeniyet çalışmaları, yaratıcı endüstriler, kültür endüstrileri, sanatçı destek, gençlerin desteklenmesi, vb. alanlarda çağrıya çıkılan projeleri değerlendirecek; yazılmasını yürütecektir.   

-  Komisyon, Yönetim Kurulu’na yeni projeler önerebilir. Komisyon, gerektiği durumlarda alt komisyonlar kurabilir, bu komisyonlarda üye değişikliği yapabilir ve alt komisyonları kapatabilir. 

Üyeler

Gürcan MAVİLİ (Başkan)

Dr. Zaliha ERDOĞAN PEÇE
Levent KARADUMAN

Yayın Komisyonu

-  GSD yayın politikasının oluşturulması, yıllık ve uzun vadeli yayın planlarının yapılması, yayın talep formlarının değerlendirilmesi, yazar(lar) ile iletişim kurulması, yayınların hayata geçirilmesi sürecinde çalışacaktır.

-  Lale Dergisi’nin sürdürülebilirliği için çalışmalar yürütecek, öneriler geliştirecektir.

-  Yayın komisyonunun sorumlulukları arasında Süreli, Süresiz ve Dijital yayınlar yer almaktadır.

Komisyon, Yönetim Kurulu’na yeni öneriler getirebilir. Komisyon, gerektiği durumlarda alt komisyonlar kurabilir, bu komisyonlarda üye değişikliği yapabilir ve alt komisyonları kapatabilir. 

Üyeler

Doç. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN (Başkan)

Dr. Sakine AKCAN EKİCİ
Prof. Dr. Mehmet MEMİŞ
Ayşenur KARĞIN

 

Kurumsal İletişim Komisyonu

-  GSD’nin iletişim stratejisini oluşturmak, bu doğrultuda strateji belgesi hazırlamak ve bu süreçleri yürütmek konusunda faaliyet gösterecektir.

-  GSD’nin yazılı, sözlü, dijital iletişim stratejilerinin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası iletişimin güçlendirilmesi gibi konularda çalışacaktır. Basın iletişimi, bilgilendirme dosyalarının hazırlanması, iç ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi alanlarında danışmanlık görevi üstlenecektir.

Komisyonun ilgileneceği ana başlıklar şu şekildedir:

- Dijital ve Sosyal Medya: GSD’nin sosyal medyadaki varlığı ile ilgili planlamaların yapılması, yürütülmesi, stratejilerin geliştirilmesi için çalışacaktır. GSD üzerine kayıtlı web adreslerinde yer alan sitelerin güncelliği için öneriler geliştirecektir. Açılması planlanan Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Portalı için içerik danışmanlığı yapacaktır.

- Üye İlişkileri ve Üniversite Temsilcileri: Üyelerle iletişimin güçlendirilmesi, yeni üyelerin kazandırılması gibi konularda çalışacaktır. Geleneksel sanatlar bölümü olan üniversitelerdeki akademisyenler, öğrenciler ve diğer paydaşlarla iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütecektir.

- Gönüllülük Programı: Dernek faaliyetlerine gönüllü katılacak kişiler ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere detaylı plan hazırlayacak ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. 

Komisyon, gerektiği durumlarda alt komisyonlar kurabilir, bu komisyonlarda üye değişikliği yapabilir ve alt komisyonları kapatabilir.  

Üyeler
Nuran ÖZTÜRK (Başkan)


Doç. Dr. Vedat KACAR
Mehmet Eray ATAY
Hilal CİVELEK

 

Unesco Komisyonu

-  UNESCO-ICH tarafından akredite edilmiş bir sivil toplum kuruluşu olan GSD’nin UNESCO ile ilgili tüm süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesinde çalışacaktır.

Komisyon, gerektiği durumlarda alt komisyonlar kurabilir, bu komisyonlarda üye değişikliği yapabilir ve alt komisyonları kapatabilir. 

Üyeler

Ahmet AKCAN (Başkan)


Sona TOMAÇ
İpek BAŞYURT