12 – 13 Kasım UNESCO ICHCAP – ICH NGO “ICH and Resilience in Crisis” Konferansı | 23.11.2020

Geri

ICHCAP ve ICH NGO Forumu tarafından ortaklaşa düzenlenen 2020 ICH NGO Konferansı  12-13 Kasım 2020 tarihleri arasında "ICH and Resilience in Crisis" başlığı altında online platformda gerçekleşti. 2014 yılından bu yana iki yılda  bir gerçekleştirilen bu konferans, somut olmayan kültürel miras üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını tanımaya olanak sağlamaktadır.

Küresel salgın döneminin sebep olduğu rehavet ve insan ilişkilerinde yarattığı kopukluk ortamında ICHCAP ve ICH NGO çevrimiçi online bir konferans düzenleyerek bu alanda çalışan tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışabilmesine olanak sağladı.

Konferansta bu sene eğitim alanında sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen sorumluluklar ve karşılaştıkları problemler üzerinde duruldu.

Toplam iki gün süren konferansta salgın sonrası somut olmayan kültürel mirasın daha büyük kitlelere aktarılması adına geliştirilen yeni metotların yanı sıra kültür aktarımının bir toplumun devamı için büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.

Konferansın ilk gününde Fundación Etnollano’dan Carolina Bermúdez, Kolombiya Amazonia'daki Mataven Ormanı'nda yer alan bir sivil toplum kuruluşu olarak yok olmaya yüz tutmuş kültürlerinin ancak Unesco’nun Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmaları ile devam edebileceğini dile getirdi. Çalışmalarını üç grupta toplayan Bermúdez, yerel topluluğun bilinçlendirilmesi ve yapılan araştırmalara dahil edilmesi ile olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

Life Encouraging Fund’dan Kai-kwong Choi, “Çin - Hong Kong - Yuen Long Bölgesi'ndeki Topluluk Temelli Somut Olmayan Kültürel Mirasın Bütünsel Gelişim Modeli” başlıklı konuşmasında Yuen Long Bölgesi’nde gerçekleştirdikleri bir pilot projede somut olmayan kültürel miras eğitimi ve aktarımı için toplum temelli bütünsel bir geliştirme modeli uyguladıklarını ifade etti. Bu modelde gerçekleştirdikleri faaliyet alanlarını

  1. Sözlü gelenekler ve ifadeler: Wai Tau Lehçesi etkileşimli sınıfı
  2. Sahne sanatları: Kanton operası gösteri performansı
  3. Sosyal uygulamalar, ritüeller ve bayram etkinlikleri: Tesis içi festivaller ve ritüeller rehberli turlar
  4. Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar: Yerinde yapım bitki çayı
  5. Geleneksel zanaatkarlık: Kağıt işçiliği tekniği atölyeleri

şeklinde sıraladı.   

Alington Ndlovu, Amagugu International Heritage Centre adına gerçekleştirdiği konuşmasında hem kültürün devamlılığı hem de hastalıklara karşı bilgilendirme çalışmalarında anadil kullanımının öneminden bahsetti. Bölgelerin kendine özgü bitkilerinin alternatif tıp için önemini vurguladı.

Kuzey Doğu Hindistan Halk Kültürü Araştırma Merkezi’nden (ARHI) Dibya Borah, Korona salgının yarattığı kriz ortamının somut olmaya kültürel mirasa etkilerinden söz ederken, sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerektiğini aktardı. Salgın sürecinin getirdiği yeni düzen ile sosyal medyanın ve dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğundan bahseden Borah, kültürel miras öğelerinin yeni yaşam anlayışımıza sirayet etmesi gerektiğini söyledi.

Julio Nacher, ICCN İspanya Sekreterliği adına yaptığı konuşmada Kore Kadın Müzesi’nde gerçekleşen online etkinliklerden örnekle geleneklerin karantina döneminde ön plana çıktığını, yeni iletişim sistemleriyle etkisinin artarak devam ettiğine dikkat çekti

Creative Generation direktörü Jeff M. Poulin’in konuşmasında, yerküremizin karşı karşıya olduğu sorunlardan, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarımının öneminden söz edildi. Kriz dönemlerinde konfor alanını terk ederek atılacak her adımın başarı için önemli bir rol oynadığı vurgulandı. ICH organizasyonunun gençler üzerindeki olumlu etkilerinden ve daha çok gence ulaşmadaki rolünden bahseden Poulin, pandeminin yarattığı bu kriz döneminde sanatsal ve kültürel üretimlerin gençler üzerinde iyileştirici etkisi olduğuna değindi.

Trust For History Arts & Archıtecture, Pakistan (THAAP) kurumundan Meeza Ubaıd, Pakistanda yer alan Kalash köyü üzerinden yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kültürü eğitimin bir parçası haline getirerek, çocuklara çeşitli materyaller ile aktarımın sağlandığına dikkat çekti. Geleneksel hikayelerin kitaplaştırılarak çocuklar için dikkat çekici öğeler haline getirildiği belirtildi. Salgın süresince formal eğitim kadar evde eğitimin de öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Ubaıd, toplumun yetişkin bireylerinin kültür ve deneyim aktarımındaki önemli rolünü vurguladı.

“Çevrimiçi Faaliyetlere Geçiş: Kore'deki STK'lar ve ICH Toplulukları arasındaki Dijital Bölünme” isimli sunumunda Center for Intangible Culture Studies’tan (CICS) Hanhee Hahm, Kovid sebebiyle komitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının birçok etkinliğinin iptal edildiğini, ekonomilerin bu durumdan etkilenmesinin kaçınılmaz olduğuna değindi. Ancak online etkinliklerin somut olmayan kültürel miras için fırsata dönüştüğünü, geniş kitlelere ulaşmanın ve yürütülen faaliyetleri görünür kılmanın daha kolay olduğunu dile getirdi. Karantina döneminde yayınlanan birçok kitaptan, gerçekleştirilen online aktivitelerden, ev içinde gerçekleştirilebilen çeşitli projelerden bahsedildi.

13 Kasım 2020’de gerçekleşen konuşmalarda Joseph Lo (World Crafts Council International), Nicholas Pozek (Columbia University) ve   Alessio Re (Santagata Foundation for the Economy of Culture) değişimin çok önemli bir olgu olduğunu, yeni dünyaya şartlarına adaptasyonun hızlı bir şekilde sağlanması gerektiğine değindiler. Somut olmayan kültürel miras alanında yürüttükleri işin sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve bu bilinçle alternatif deneyimler ortaya koyduklarını dile getirdiler. Ülke ekonomilerinin sivil toplum kuruluşları için öneminden söz ederek sosyal alanda gelişim için ülke ilişkilerinin de sağlam olması gerektiğine dikkat çektiler.

Konferans, somut olmayan kültürel mirasın her toplumda ve dünya genelinde hak ettiği konuma gelmesi için dayanışmanın önemine ve kolektif hareketin gerekliliğine vurgu yaparak son buldu.