Yönetim Kurulumuz

YÖNETİM KURULU                                                                                YÖNETİM KURULU/Yedek

Av. Ahmet AKCAN/Başkan                                                                            Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL

Doç. Dr. Şehnaz BİÇER/Genel Sekreter                                                                  Mehmet GÜRSOY

Doç. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN/Başkan Yardımcısı                                  Doç. Dr. Vedat KACAR

Prof. Dr. Mehmet MEMİŞ/Başkan Yardımcısı                                                               Gürcan MAVİLİ                                                           

Dr. Mustafa Nasuhi ÇELEBİ                                                                            Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM 

Dr. Zaliha ERDOĞAN PEÇE                                                                             Prof. Dr. Faruk TAŞKALE 

Dr. Muammer Semih İRTEŞ                                                                                         Emel TÜRKMEN                         

                                                                      

                                                                  

                                        

    

DENETİM KURULU                                                                             DENETİM KURULU (Yedek)

Dr. Sakine AKCAN EKİCİ                                                                      Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ           

Mehmet Eray ATAY                                                                                           Nuran ÖZTÜRK

Cahide EREL                                                                                        İsmet Hüsamettin YİVLİK