..... | 13.03.2020

الى الخلف

1-      Olağan genel kurul toplantısının 11 Mart 2020 Cuma günü saat 15.00’de dernek merkezinde yapılmasına karar verildi. Yeterli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18 Mart 2020 Çarşamba günü yine aynı yerde ve aynı saatte, genel kurul duyurusunun dernek web sitesinden yapılmasına karar verildi.

 

       OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM

1.       Açılış ve yoklama

2.       Divan Heyetinin Teşekkülü

3.       Tüzük değişikliği

4.       Dernek organlarının seçimi

5.       Dilek ve temenniler

6.       Kapanış