Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU                                                                                YÖNETİM KURULU (Yedek)

Av. Ahmet AKCAN (Başkan)                                                                   Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL 

Doç. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN (Genel Sekreter)                     Mehmet GÜRSOY

Doç. Dr. Şehnaz BİÇER (Başkan Yardımcısı)                                          Doç. Dr. Vedat KACAR

Dr. Mustafa Nasuhi ÇELEBİ (Başkan Yardımcısı)                                   Gürcan MAVİLİ                            

Dr. Zaliha ERDOĞAN PEÇE                                                                     Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM 

Dr. Muammer Semih İRTEŞ                                                                    Prof. Dr. Faruk TAŞKALE 

Prof. Dr. Mehmet MEMİŞ                                                                         Emel TÜRKMEN

    

DENETİM KURULU                                                                             DENETİM KURULU (Yedek)

Dr. Sakine AKCAN EKİCİ                                                                      Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ           

Mehmet Eray ATAY                                                                              Nuran ÖZTÜRK

Cahide EREL                                                                                        İsmet Hüsamettin YİVLİK