Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Av. Ahmet AKCAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Mehmet MEMİŞ

YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ

Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE

Av. Ahmet AKCAN

Dr. Mehmet MEMİŞ

Muammer Semih İRTEŞ

Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN

Dr. Mustafa Nasuhi ÇELEBİ

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Dr. Ali Fuat BAYSAL

Dr. Gürcan MAVİLİ

Dr. Şehnaz ÖZCAN

Dr. Vedat KAÇAR

Öğr. Gör. Dilek YERLİKAYA

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

Mehmet Eray ATAY

Hilal CİVELEK

Mustafa AYDIN

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Berrin ÇAKIN GÜÇ

İsmet Hüsamettin YİVLİK

Levent KARADUMAN