Değerler - İlkeler

Değerler

  • Bilimsellik
  • Tarafsızlık
  • Kapsayıcılık

İlkeler

     Temel İlkeler

  • GSD tüm geleneksel sanatlara ve konuyla ilgili kişilere açık bir yapıdadır.
  • GSD'nin temel ilkesi tarafsızlıktır. Herhangi bir sanat dalına, sanatçıya/sanatçı grubuna ya da kuruma ayrıcalık gösterilmez.
  • GSD yönetim kurulunun oluşturulması, geleneksel sanatların kamuoyuna tanıtılması, faaliyetleri planlaması vb. kararlarda tüm üyelere eşit uzaklıktadır.
  • GSD tüm faaliyetlerini akademik temellere dayandırmak, derneğin işleyişi ve üyeleri ile iletişim konusunda şeffaf davranmak, alacağı kararlar ve yürüteceği faaliyetler konusunda tarafsız bir tutum izlemek amacındadır.

     Destekleyici İlkeler

  • GSD alanında öncü, lider ve kapsayıcı bir kuruluş olma amacındadır.
  • Üyelerinin gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler düzenler.
  • Üyelerine faydalı olabilecek sanat dışı girişimlerde de bulunur.