Türkiye'nin Ustaları | Marmara Bölgesi | 2017

Geri

Geleneksel Sanatlar Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle “Türkiye’nin Ustaları | Marmara Bölgesi” projesinin envanter kitabı ve web sitesini 11 Kasım 2017 tarihinde Crr'de yaptığı tanıtım toplantısında kamuoyuna sunmuş ve tamamlamıştır. Marmara Bölgesindeki illerde yaşayan ve üretim ya­pan geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanındaki ustaların envanterleri çıkarılarak sahip olduğumuz kültür mirası ve sanat birikimi görünür hale getirildi.